Quyển 1 Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh ViệtQuyển 2 Cách dùng từ ngữ và thuật ngữ Kinh tế Thương mại Việt - AnhQuyển 3 Tuyển tập thành ngữ- tục ngữ - ca dao Việt - Anhquyển 1 [You must be registered and logged in to see this link.]

quyển 2 [You must be registered and logged in to see this link.]

quyển 3 [You must be registered and logged in to see this link.]