Minimum System Requirements
• OS: Windows 2000/XP
• Processor: Pentium 3 @ 1 GHz
• Memory: 256 Mb
• Video Memory: 64 Mb
• Sound Card: DirectX Compatible
• DirectX: 9.0
• Keyboard & Mouse
• DVD Rom DriveDownload
(chú ý: link này click vào ko có tác dụng....bạn phải chép link này vào khung "address" của nút "add URL" trong IDM mới down dc......)

[You must be registered and logged in to see this link.]